Copyright © 10minschool  2015  Всі права захищені

Політика конфіденційності

 

1.    Опис Сайту та прийняття Умов відвідувачами

 

1.1. Сайт, розміщений за доменною адресою http://10minschool.ua, (далі — Сайт) — онлайн-представництво і власність ТОВ «10хвилин школи» (далі — Організація).

1.2. Оскільки Організація діє на принципах прозорості, відкритості та публічності, це покладає на Організацію деякі обов’язки, зокрема щодо реалізації права всіх його членів мати вільний доступ до інформації про діяльність Організації, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи. Крім того, за допомогою Сайту Організація інформує громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.

1.3. Умови використання та застереження (далі — Умови) є актом Організації, яким встановлюється призначення Сайту і режим використання Сайту відвідувачами та визначається правовий статус Організацію у зв’язку з вищезазначеним.

1.4. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, ВИ БЕЗЗАПЕРЕЧНО ПРИЙМАЄТЕ ЦІ УМОВИ. У РАЗІ НЕЗГОДИ З НИМИ ВИ ПОВИННІ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

1.5. Організація має право в будь-який час на свій розсуд змінювати, додавати або виключати окремі положення цих Умов. Відвідувачі Сайту самостійно несуть відповідальність за періодичну перевірку Умов на актуальність. Якщо відвідувач продовжує використання Сайту після внесення змін, він автоматично приймає нову редакцію Умов.

 

2.    Наповнення Сайту та інтелектуальна власність

 

2.1. Вся текстова інформація, графіка, фотографії, відео, звуки, музика, інтерфейси, програмні коди, логотипи (далі разом — Наповнення), включаючи, серед іншого, дизайн, структуру, вибір, координацію, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування Наповнення, належать третім особам.

2.2. На Сайті діє загальне правило про те, що його матеріали можуть використовуватися при наявності гіперпосилання, однак Сайт може містити знаки для товарів і послуг, інші об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб. Використання таких об’єктів без дозволу відповідних правовласників заборонено. Обов’язок отримання такого дозволу покладається на відвідувачів Сайту, які бажають використовувати певний об’єкт інтелектуальної власності.

2.3. Організація зобов’язується сприяти у захисті прав інтелектуальної власності на об’єкти, які є частиною Наповнення Сайту.

2.4. Наповнення Сайту може використовуватися виключно для особистих некомерційних цілей, тобто без мети отримання прибутку.

2.5. У разі намірів використовувати Наповнення Сайту з комерційною метою необхідно узгодити умови такого використання безпосередньо з відповідними третіми особами.

 

3. Зобов’язання відвідувачів Сайту

3.1. Розміщуючи на Сайті будь-які коментарі, думки, ідеї, графічні та мультимедіа матеріали або будь-яку іншу інформацію (далі — Матеріали),  відвідувач погоджується з тим, що він несе відповідальність за зміст Матеріалів, відповідність їх вимогам законодавства і за порушення прав третіх осіб внаслідок розміщення Матеріалів на Сайті.

3.2. Відвідувач надає Організації на безоплатній та постійній основі право на використання, опублікування, відтворення, зміну, редагування, переклад і розповсюдження (передачу) усіх Матеріалів (повністю та у будь-яких частинах) на території всіх країн світу та/або включення таких Матеріалів до складу будь-яких об’єктів інтелектуальної власності організації та третіх осіб за згодою.

3.3. Відвідувач дозволяє доступ, перегляд, зберігання та/або відтворення Матеріалів іншим відвідувачам для особистих некомерційних цілей.

3.4. Відвідувач зобов’язується не завантажувати, не розміщувати та не використовувати іншим чином на Сайті Матеріалів, які охороняються законодавством про інтелектуальну власність або мають обмежений доступ,  без отримання вираженого дозволу правовласника чи іншої уповноваженої особи на умовах, які відповідають цим Умовам.

3.5. Заборонено розміщувати на Сайті Матеріали, які:

·         суперечать законодавству України про суспільну мораль, містять погрози та/або образи, дискредитують інших осіб;

·         мають провокаційний характер, зокрема містять заклики до розпалювання расової або міжнаціональної ворожнечі, заклики до насильства, спонукають інших осіб до протиправної поведінки;

·         стосуються приватного життя інших осіб та/або порушують публічний порядок чи будь-які інші права та охоронювані законом інтереси інших осіб;

·         є спамом.

 

3.6. Адміністратори Сайту мають право видаляти без попередження Матеріали, які не відповідають вимогам, наведеним у цьому розділі Умов.

3.7. Заборонено намагатися отримати несанкціонований доступ (шляхом підбору паролів, використання шкідливого програмного забезпечення або будь-якими іншими способами) до частин або функцій Сайту, які є закритими для відвідувачів. Крім того, відвідувачі повинні утримуватися від перевірки системи безпеки Сайту на наявність недоліків, а також від порушення його системи безпеки або аутентифікації.

3.8. Відвідувачам заборонено виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про інших відвідувачів Сайту.

3.9. Відвідувачі Сайту погоджуються не вживати ніяких дій, які створюють або можуть створити непропорційне навантаження на інфраструктуру Сайту.

 

4. Застереження Організації

4.1. Організація є неприбутковою організацією та не пропонує на Сайті жодної продукції у розумінні Закону України “Про захист прав споживачів”. Будь-які інформаційні повідомлення, розміщені на Сайті не можуть розцінюватися як оферта до вчинення правочину з відвідувачем Сайту, крім випадків, коли протилежне прямо зазначено у такому повідомленні.

4.2. Незважаючи на те, що організація робить усе можливе для безперебійного надання доступу до Сайту, співпрацюючи з перевіреними виконавцями послуг з обслуговування, Інститут не може гарантувати безперервну роботу Сайту. Організація звільняється від будь-якої відповідальності за відсутність доступу до інформації на Сайті за умови, що така відсутність спричинена обставинами або діяннями третіх осіб, на які Організація об’єктивно не могла вплинути та запобігти їм (наприклад, відсутність електроенергії у хостинг-провайдера, пошкодження телекомунікаційних мереж тощо).

4.3. Організація не обробляє персональних даних відвідувачів, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних. Порядок обробки персональних даних відвідувачів визначається Політикою конфіденційності Сайту.

4.4. При публікації Матеріалів на Сайті Організація дотримується високих стандартів редакційної політики та не вдається до заходів цензури. У зв’язку з цим позиції Організації та осіб, які розмістили Матеріали, можуть не співпадати.

 

5. Право, що застосовується, та підсудність

5.1. Усі суперечки, що виникають у зв’язку з правовідносинами між Організацією та відвідувачами Сайту, регулюються законодавством України без урахування колізійних норм і положень міжнародних договорів, крім тих, згідно з якими має застосовуватися законодавство України.

5.2. Суди України на вибір Організації (наскільки це дозволяється згідно із законодавством України) володіють винятковою юрисдикцією вирішувати будь-які суперечки між Організацією і відвідувачами, які можуть виникнути в результаті або у зв’язку з використанням сайту