Умови користування послугами інтерактивного навчального проекту 10minschool

 

Угода з користувачем

Я згоден (а) з умовами даної Угоди з Користувачем (далі - Угода) і зобов'язуюсь беззастережно і повною мірою виконувати всі його положення.

 

Розділ 1. Основні поняття та визначення

1.1. Веб-сайт www.10minschool.ua (далі - Веб-сайт) - сукупність розміщених в Інтернеті веб-сторінок, об'єднаних доменом 10minschool.ua

1.2. Адміністрація Веб-сайту (Адміністрація) - особа, зазначена в Розділі 10 цієї Угоди.

1.3. Реєстрація - конклюдентні дії, що дають можливість будь-якій особі, яке погоджується з усіма без винятку умовами даної Угоди, стати Користувачем Веб-сайту. Реєстрація здійснюється виключно на добровільній основі і відповідає дійсним намірам Користувача.

1.4. Користувач Веб-сайту (Користувач) - будь-яка фізична особа, що заповнила відповідну реєстраційну форму на Веб-сайті (самостійно та/або за допомогою батьків або опікунів, якщо особі менше 14 років) по завершенні процесу реєстрації якому присвоєно Ім'я Користувача (Логін) і Пароль і яке погоджується і зобов'язується виконувати умови даної Угоди від свого імені за згодою одного з своїх батьків/законного представника або від імені неповнолітнього, одним із батьків або законним представником якого воно є.

1.5. Особистий кабінет (Профіль, Обліковий запис) - частина Веб-сайту, створена кожним Користувачем під час Реєстрації, яка містить інформацію про Користувача і набір прав Авторизованого доступу до Сервісів Веб-сайту.

1.6. Ім'я Користувача (Логін) - вказано під час Реєстрації адреси електронної пошти Користувача.

1.7. Пароль - послідовність символів, відома тільки Користувачеві, яка зберігається в Системі в зашифрованому вигляді і використовується в парі з Логіном для аутентифікації користувачів.

1.8. Аутентифікація - засвідчення правочинності дистанційного звернення Користувача до Веб-сайту, здійснюваного за допомогою логіна і пароля.

1.9. Авторизований доступ - доступ за умови успішної Аутентифікації.

1.10. Сервіси (як платні, так і безкоштовні) - продукти та/або послуги, які пропонуються і/або надаються Користувачеві в рамках функціонування Веб-сайту, з метою реалізації функцій та використання результатів функціонування Веб-сайту згідно даної Угоди. Порядок і умови надання платних Сервісів визначається відповідною даною угодою.

1.11. Угода з Користувачем - текст даної Угоди між Адміністрацією та Користувачем. Виконання умов даної Угоди є необхідною умовою використання Користувачем Веб-сайту.

1.12. Служба підтримки клієнтів - служба Адміністрації, що консультує користувачів Веб-сайту по будь-яких питань, що виникають у роботі Веб-сайту, а також з питань оперативного усунення помилок у роботі Веб-сайту в разі їх виникнення.

 

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Дана Угода поширюється на всіх користувачів Веб-сайту, незалежно від мети їх використання Веб-сайту, і являє собою публічну оферту. Дія цієї Угоди поширюється на користувачів з моменту Реєстрації та кожного наступного доступу до Веб-сайту за допомогою логіна і пароля. Натискання кнопки «Зареєструватися» означає повне і беззастережне згоду Користувача з даною Угодою (акцепт оферти). У разі незгоди з даними Угодою або з його окремими положеннями Користувач зобов'язується припинити перегляд і використання Веб-сайту.

2.2. Чинна редакція цієї Угоди знаходиться за посиланням: http://www.10minschool.ua/terms-of-use. Адміністрація залишає за собою право змінювати або доповнювати текст цієї Угоди в будь-який момент без попереднього або подальшого повідомлення Користувача. Користувач самостійно відстежує зміни до цієї Угоди і знайомиться з чинною редакцією. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення змін або доповнень означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами або доповненнями.

 

Розділ 3. Правила доступу до Веб-сайту

3.1. Для використання Сервісів Веб-сайту Користувач здійснює Реєстрацію на Веб-сайті.

3.2. При Реєстрації Користувач зобов'язаний перевірити точність своїх даних, які вносяться у відповідну реєстраційну форму. Вся та будь-персональна інформація надається Користувачем за власним бажанням для використання Сервісів Веб-сайту.

3.3. Користувач бере на себе всю відповідальність за збереження та збереження в таємниці Логіна і Пароля, у тому числі за дотримання всіх заходів безпеки, а також за всі дії, здійснені з використанням логіна і пароля Користувача.

3.4. У разі втрати пароля користувача може пройти необхідну процедуру, передбачену на Веб-сайті для відновлення Пароля.

3.5. Користувач зобов'язується використовувати Веб-сайт виключно згідно даної Угоди.

3.6. Видалення Особистого кабінету (Профілю) Користувача з Веб-сайту може бути здійснено Адміністрацією за особистим письмовим зверненням Користувача та/або за наявності підстав, передбачених даною Угодою.

3.7. Користувач погоджується із зобов'язанням невідкладно повідомити Адміністрації про будь-якому порушенні безпеки, пов'язаним з доступом до Веб-сайту, що здійснені з використанням логіна і пароля Користувача без його відома і без його згоди. Адміністрація не бере на себе відповідальності за будь-які наслідки порушення безпеки, у тому числі втрату, зміну або знищення даних, що мали місце в результаті Авторизованого доступу третіх осіб до Веб-сайту за допомогою логіна і пароля Користувача.

3.8. Адміністрація надає автоматизовані способи для відновлення Пароля. При цьому Адміністрація залишає за собою право обмежити використання таких способів, а також тимчасово або повністю припинити їх роботу. Адміністрація не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Веб-сайту, що сталася з вини або необережності Користувача, а також за будь-які наслідки, які можуть виникнути внаслідок цього.

3.9. Користувач зобов'язується дотримуватися, зокрема, але не обмежуючись, розділів 6 і 7 цієї Угоди. Користувач усвідомлює, що Адміністрація має право на свій розсуд і без спеціального повідомлення або попередження обмежити доступ Користувача до Веб-сайту через порушення вимог, зокрема, розділів 6 і 7 Угоди.

 

Розділ 4. Персональна інформація про Користувача

4.1. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" Користувач дає Адміністрації згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання і здійснення розрахунків за придбані товари/послуги. Користувач погоджується з тим, що власник має право надавати доступ і передавати персональні дані Користувача третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, в тому числі на перевірку зазначеної при Реєстрації інформації, і не заперечує проти передачі для можливого і необхідного з'ясування даної інформації третім особам, а саме фінансовим установам, іншим фізичним та/або юридичним особам.

4.2. На Веб-сайті, у разі якщо Користувач реєструється, робить замовлення, бере участь в акції або іншим чином взаємодіє з Адміністрацією, Адміністрація збирає як особисту інформацію, так і загальні дані.

4.3. Особиста інформація стосується окремого користувача - наприклад, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, e-mail і т. Д. Такі дані Адміністрація отримує тільки від осіб, які надають їх свідомо і за власним бажанням. Наприклад, зареєструвавшись на Веб-сайті або вказуючи ім'я та електронну адресу із запитом на отримання подальшої інформації від Адміністрації. Адміністрація не вимагає Реєстрації або надання такої інформації для перегляду Веб-сайту і отримання доступу до його змісту.

4.4. Для того щоб зробити замовлення товарів/послуг, брати участь в акціях або іншим способом взаємодіяти з Адміністрацією, Користувач повинен уважно ознайомитися зі своїми правами та обов'язками щодо обробки персональних даних, позначених у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з даною Угодою, а також виказати свою повну згоду з її умовами.

4.5. Якщо Користувач не погоджується з яким-небудь з умов цієї Угоди, він зобов'язується негайно припинити перегляд або використання Веб-сайту і Сервісів.

4.6. Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних). Для цього Користувачеві досить відправити повідомлення по електронній пошті з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: support@10minschool.com

4.7. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. Адміністрація має право обробляти персональні дані Користувача для наступних цілей (при цьому одночасно можуть застосовуватися одна або декілька цілей).

·         Одержання замовлення Користувача. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача для отримання замовлення, зробленого Користувачем, для обробки його запитів або для інших цілей, які можуть існувати для досягнення кінцевої мети - задовольнити інтереси користувача, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.

·         Спілкування з Користувачем. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача для зв'язку з ним, наприклад, щоб повідомити йому про зміну послуг, що стосуються замовлення, зробленого Користувачем, і щоб зв'язатися з ним в цілях, пов'язаних з обслуговуванням споживача/клієнта.

Адміністрація діє згідно даної Угоди і на підставі чинного законодавства України. Власником і Розпорядником персональних даних є Адміністрація, яка має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, визначеної в цій Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, або до моменту видалення або відкликання Користувачем цих даних.

4.8. Особиста інформація, як зазначалося вище, надходить безпосередньо від Користувача і з його відома. Так, коли Користувач реєструється на Веб-сайті, здійснює замовлення товару/послуги, Адміністрація отримує надану Користувачем інформацію.

4.9. Адміністрація не продає, не передає й не розголошує особисту інформацію про Користувачів, одержувану на Веб-сайті, третім сторонам без попередньої згоди Користувачів. Адміністрація розкриває особисту інформацію тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також:

·         у разі запобігання злочину або нанесення збитку Адміністрації або третім особам;

·         третім особам, які надають Адміністрації підтримку та послуги, за допомогою яких Користувач отримує доступ до свого замовлення на Веб-сайті.

4.10. Адміністрація має право надавати загальну інформацію про відвідувачів Веб-сайту (наприклад, відсоток відвідувачів сайту жіночої та чоловічої статі) рекламним агентствам, бізнес-партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на Веб-сайті для наших користувачів.

 

Розділ 5. Правила користування Веб-сайтом

5.1. Адміністрація не контролює зміст Профілю Користувача і тому не гарантує його точність, повноту або якість. Адміністрація при будь-яких обставин не несе відповідальності за зміст, у тому числі за можливі помилки, а також будь-яку форму збитків або шкоди, заподіяних в результаті використання Веб-сайту.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності у разі прямих чи непрямих фінансових чи інших витрат користувачів, викликаних тимчасовою непрацездатністю Веб-сайту з наступних причин: планові або позапланові технічні або профілактичні роботи, технічні перебої інтернет-провайдерів, комп'ютерних мереж, серверів або коштів, а також протиправні дії третіх осіб (умисні, ненавмисні або з необережності), дії самого Користувача або форс-мажорні обставини. При цьому Адміністрація бере на себе зобов'язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Веб-сайту в найкоротші терміни.

 

Розділ 6. Правила розміщення інформації, яка охороняється законами про інтелектуальну власність

6.1. Усі матеріали, представлені на Веб-сайті, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, торгові марки, звуки, фото- та відеоматеріали і т.п., є об'єктами інтелектуальної власності та охороняються законом.

6.2. При використанні Веб-сайту заборонені будь-які дії користувачів, які можуть завдати шкоди або порушити права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб. За такі дії Користувач несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов'язується компенсувати Адміністрації та/або відповідному правовласнику, чиї права були порушені, весь документально підтверджений збиток.

6.3. На Веб-сайті Користувач має право публікувати і використовувати виключно ті повідомлення, об'єкти та інформацію (включаючи, але не обмежуючись, зображення Профілю, текст коментаря, фотографії тощо), які не порушують чинне законодавство України та/або права третіх осіб . У разі якщо таке твір є об'єктом інтелектуальної власності або включає його, Користувач гарантує, що має право на таке використання. Публікуючи, розміщуючи зазначені об'єкти на Веб-сайті, Користувач даними надає Адміністрації право (невиключну безкоштовну ліцензію) використовуючи їх без обмежень за територією та строками, необмежену кількість разів, шляхом відтворення, розповсюдження, перекладу, публічного виконання, оповіщення (в ефірі й по кабелю), показу, демонстрації, доведення до загального відома публіки таким чином, що кожен має доступ до них в будь-який час і з будь-якого місця за своїм власним вибором.

6.4. Адміністрація залишає за собою право блокувати та/або видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем, якщо вона порушує будь-які права третіх осіб, в тому числі, але не виключаючи: авторські, суміжні, ділову репутацію, а також на вимогу правовласника або без такого.

6.5. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було обумовлено діями Користувача.

6.6. Адміністрація пропонує авторам і правовласникам розмістити свої твори на Веб-сайті для використання Користувачами на підставі відповідного Ліцензійного договору (умови і порядок складання якого погоджуються допомогою звернення зацікавлених осіб до Адміністрації).

 

Розділ 7. Заборонене використання Веб-сайту

7.1. Користувачам заборонено використовувати Веб-сайт для розміщення, створення, завантаження, відправлення або якого-небудь іншого способу публікації інформації такого змісту:

·         інформації, що зачіпає почуття власної гідності, принижує, загрожує або яким-небудь іншим чином порушує права особистості, розпалює міжнаціональну, міжетнічну ворожнечу;

·         інформації, яка порушує права та / чи інтереси будь-яких третіх осіб;

·         рекламної інформації, спеціально не дозволеної Адміністрацією;

·         інформації, що містить віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, які можуть знищити або обмежити функціональність Веб-сайту, програмного забезпечення, комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання;

·         використання чужих Логіна і Пароля з метою видати себе за іншу особу без достатніх на те підстав;

·         переслідування, заподіяння занепокоєння іншим особам;

·         збір або використання конфіденційних даних про інших користувачів;

·         свідоме чи несвідоме порушення законодавства;

·         заподіяння шкоди (як майнового, так і немайнового) ділової репутації Веб-сайту або Адміністрації.

 

Розділ 8. Модерація

8.1. Адміністрація залишає за собою право проводити модерацію усіх матеріалів, розміщених чи підлягають розміщенню на Веб-сайті Користувачами, тобто стежити за змістом і якістю цих матеріалів і в разі необхідності за власним розсудом, без попередження і пояснення причин, видаляти або блокувати доступ до таких матеріалів . Адміністрація не бере на себе відповідальність за будь-які наслідки дій, що мають місце в рамках процедури Модерації.

8.2. Користувач погоджується з правом Адміністрації обмежувати або блокувати доступ до Веб-сайту або застосовувати інші заходи впливу на користувачів, які порушують умови даної Угоди, або норми чинного законодавства України, або законні права та інтереси третіх осіб, про що від них отримана відповідна скарга. Характер даних заходів, включаючи тривалість і рівень обмеження доступу, визначаються Адміністрацією на власний розсуд і можуть бути застосовані без попереднього і подальшого повідомлення Адміністрацією такого Користувача.

8.3. У разі порушення умов цієї Угоди Адміністрація має право вживати заходів, необхідних для захисту своїх прав та інтересів, незалежно від терміну давності цих порушень. Таким чином, бездіяльність з боку з боці Адміністрації при порушенні Користувачами цієї Угоди не позбавляє Адміністрацію права застосовувати необхідні заходи захисту.

8.4. Право Адміністрації на модерацію не є зобов'язанням, а є правом Адміністрації. Модерація здійснюється в обсягах, встановлених Адміністрацією.

 

Розділ 9. Прикінцеві положення

9.1. Усі спори між Користувачем і Адміністрацією вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості такого врегулювання - в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.2. Взаємовідносини Сторін за даною Угодою регулюються законодавством України.

9.3. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї Угоди в будь-який час, без попереднього повідомлення. Користувач зобов'язується час від часу переглядати дану Угоду, щоб знати про його зміни і оновленнях. Всі зміни до даного Угоди набирають чинності з моменту їх публікації на сайті http://www.10minschool.ua/terms-of-use. Якщо Користувач реєструється, використовує Веб-сайт, робить замовлення або іншим чином взаємодіє з Адміністрацією, він погоджується з усіма умовами цієї Угоди в чинній в даний момент редакції.

 

Розділ 10. Адреса та банківські реквізити Адміністрації:

 

04107, Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 3/15

 

ТОВ  «10 хвилин школи»

код 37451173

рах. ‎26008063106053

в ПАТ «КомІнвестБанк» Київське відділення № 1

МФО 312248